Školné“
na měsíce  září, říjen 2021 mohou rodiče zasílat na účet :  
0325 899 309 /0800 do středy 22.9.2021   v částce 800,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení dítěte a název třídy / Novák, Koťata/
Pokud nemáte účet v bance, můžete zaplatit hotově v kanceláři ekonomky školy nebo v případě MŠ Longenova předat peníze třídním učitelkám. Stvrzenku dodáme obratem.
Školné neplatí děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, tj. děti , které se narodily před 31.8.2016.
Platby za „školné“ se řídí Směrnicí MŠ ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání a můžete se s ní seznámit na této webové stránce v oddělení Dokumenty. Pokud vaše dítě MŠ momentálně nenavštěvuje z jiného důvodu než dvouměsíční nemoci potvrzené lékařem, není to důvod k neplacení školného.


2 /