„Školné“
na měsíce květen, červen 2022 mohou rodiče zasílat na účet :
0325 899 309 /0800 do pátku 27.5.2022 v částce 800,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: příjmení dítěte a název třídy, kterou navštěvuje.
!!!!! Poslední termín pro zaplacení je úterý 31.5.2022 hotově
v kanceláři ekonomky školy nebo učitelce ve třídě !!!!!

Školné neplatí děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, tj. děti , které se narodily před 31.8.2016.
Platby za „školné“ se řídí Směrnicí MŠ ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání a můžete se s ní seznámit ve vývěskách MŠ nebo na webových stránkách MŠ v oddělení Dokumenty.