„Školné“

na měsíce  září, říjen 2022 mohou rodiče zasílat na účet :

0325 899 309 /0800 do úterý 20.9.2022   v částce 800,- Kč

Do zprávy pro příjemce uveďte: příjmení dítěte a název třídy, kterou navštěvuje.

!!!!!  Poslední termín pro zaplacení je pátek 23.9.2022 hotově 

v kanceláři ekonomky školy nebo učitelce ve třídě !!!!!

Školné neplatí děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, tj. děti , které se narodily před 31.8.2017.

Platby za „školné“ se řídí Směrnicí MŠ ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání a můžete se s ní seznámit ve vývěskách MŠ nebo na webových stránkách MŠ v oddělení Dokumenty.