Vážení rodiče, prosíme o úhradu školného na měsíce listopad, prosinec 2022.

Můžete zasílat na účet : 0325 899 309 /0800 do čtvrtka 24.11.2022 v částce 800,- Kč.

Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení dítěte a název třídy / Novák, Koťata/.

Pokud nemáte účet v bance, můžete zaplatit hotově v kanceláři ekonomky školy. Školné neplatí děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, tj. děti , které se narodily před 31.8.2017.

Platby za „školné“ se řídí Směrnicí MŠ ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání a můžete se s ní seznámit na této webové stránce v oddělení Dokumenty.