„Školné“
na měsíce leden-březen 2018 mohou rodiče zasílat na účet :
0325 899 309 /0800 do pondělí 15.1.2018 v částce 1200,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: jméno dítěte a název třídy, kterou navštěvuje.

Poslední termín pro zaplacení je v úterý 16.1.2018!!!
od 7.00 hod. – 15.00 hod. v kanceláři ekonomky školy.
Připravte si částku : 1200,- Kč / pokud možno přesně/.
Školné neplatí děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.