Školné“

na měsíce leden – březen 2019 mohou rodiče zasílat na účet :

0325 899 309 /0800 do úterý 15.1.2019 v částce 1200,- Kč

Do zprávy pro příjemce uveďte: jméno dítěte a název třídy, kterou navštěvuje.

Poslední termín pro zaplacení je čtvrtek 17.1.2019 !!!

od 7.00 hod. – 15.00 hod. v kanceláři ekonomky školy

Připravte si částku : 1200,- Kč / pokud možno přesně/.

Školné neplatí děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.