„Školné“

na měsíce listopad, prosinec 2020 mohou rodiče zasílat na účet :

0325 899 309 /0800 do pátku 20.11.2020 v částce 1000,- Kč

Školné neplatí děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, tj. děti , které se narodily před 31.8.2015.

Platby za „školné“ se řídí Směrnicí MŠ ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání a můžete se s ní seznámit na této webové stránce v oddělení Dokumenty. Pokud vaše dítě MŠ momentálně nenavštěvuje z jiného důvodu než dvouměsíční nemoci potvrzené lékařem, není to důvod k neplacení školného. Pročtěte si, prosím, tuto směrnici důkladně. Mateřská škola má školné zahrnuto do ročního rozpočtu od zřizovatele na služby, energie, výtvarný materiál, hračky, atd. Finanční prostředky hrazené rodiči formou školného proto velice potřebujeme. Předem děkuji za včasné uhrazení, pokud jste tak již neučinili a nezaplatili celou částku 2000,- Kč až do konce roku 2020 sami o své dobré vůli. Taťána Mastná, ředitelka MŠ