V úterý 14.6.2022 se děti ze třídy Žabek a Ježečků vydaly na školní výlet do Podblanického ekocentra ČSOP ve Vlašimi. Podblanické ekocentrum je krajské středisko ekologické výchovy, které se zabývá osvětou dětí, pedagogů a veřejnosti v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví především na Podblanicku. V zahradě ekocentra se nachází paraZOO, která byla hlavním cílem našeho výletu. Jejím posláním je péče o zraněné a jinak handicapované volně žijící živočichy. Návštěvnický okruh je zajímavě řešený, děti asi nejvíce zaujalo prosklenné vydrárium s pohledem pod vodní hladinu. Dále jsme mohli vidět výry, krkavce, čápa, volavku, straku, sojku, veverku, medvídka mývala a lišku, která se ale schovala. Součástí zahrady je také expozice ptačích budek a uměle vytvořených úkrytů pro živočichy. Kdo chtěl, mohl si zahrát na dendrofon, což je lesní hudební nástroj, který nám umožní „slyšet les“. Výlet jsme zakončili v zámeckém parku, kde děti hrály na honěnou a prozkoumávaly starou fontánu. Pak už jsme nastoupili do objednaného autobusu a jeli do školky na oběd.


Třídní učitelky ze Žabek.