V pátek 6. 1.  se slavil v MŠ Dukelská svátek Tří králů. Celé dopoledne jsme si povídali o tradici a významu tohoto svátku. Děti se ve svých třídách učily básničky, písničky, v Koťátkách se dokonce tancovalo, někde se vyráběly koruny. Tři králové ze třídy Kačenek obcházeli se svou družinou všechny třídy s písničkou a přáním. Nad dveřmi každé třídy pak také „zanechali“ typické K+M+B ( Christus mansionem benedicat = Kristus požehnej tomuto domu). Tři křížky za písmeny symbolizují Nejsvětější trojici a měly moc ochránit hospodářství proti zlým kouzlům neštěstí a pohromám. Tak snad nás Tři králové budou ochraňovat po celý rok.

K. Adámková, učitelka