Slavnostní předávání ocenění škol a školek na ministerstvu školství.
V pátek 2.3.2018 se paní učitelka Daniela Laštovková zúčastnila slavnostního předávání  certifikátů  „Škola udržitelného rozvoje“, které se konalo za účasti zástupce  MŠMT. Soutěž vyhlašuje KEV / klub ekologické výchovy/ Středočeského kraje. Přihlásit se mohou školy všech stupňů, které mají ve svém vzdělávacím programu zařazeno environmentální vzdělávání. Naše školka je mezi většinou přihlášených škol základních a středních spíše výjimkou. Přesto byla za kvalitu vzdělávání, akce, které pro děti a rodiče připravuje, a za spolupráci s různými organizacemi ve městě a především za spolupráci se SOU stavebním Jana Nohy v Benešově, oceněna jako jedna z mála, a to certifikátem „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“.  V letech 2014 – 17 byla MŠ „U kohoutka Sedmipírka“ držitelem certifikátu 2. stupně  pro roky 2014 – 17. Nyní získala ocenění pro roky 2018 – 20, a tentokrát je to ocenění nejvyššího stupně. Máme velkou radost, že byla naše práce tímto čestným certifikátem takto odměněna