Děti ze třídy Štěňátka MŠ „U kohoutka Sedmipírka“ navštívily ve čtvrtek 8.3.2018 ZŠ a MŠ Na Karlově. Nevyzkoušely si jen sedět v lavicích, ale proběhly se také v tělocvičně. Na pozvání ředitelky ŠJ Na Karlově se po té seznámily s prostředím školní jídelny, kde dostaly malé občerstvení. Děkujeme.