Vážení rodiče, zveme vás na besedu na téma „TÁTOHRANÍ“, která se bude konat v mateřské škole Dukelská, ve třídě Štěňátka dne 8.10.2019 od 15.30 hod.

Lektor Petr Suchý, školitel, poradce a kouč .

Se změnou doby se mění i cíle a pojetí výchovy. Dnešní doba akcentuje rychlejší nástup změn, nárůst využití technologie, tlak na výkon a příležitosti ke změně paradigmatu. Tak, jak během posledních 100 let dosáhly značného posunu ženy, je zde nyní příležitost pro muže. Namísto živitele rodiny se očekává, že muži budou zastávat i jiné role v rodině. Malí kluci mají ovšem svoje potřeby, které jsou jiné než potřeby holčiček. Tyto potřeby je dobré naplnit, aby se i kluci mohli rozvíjet směrem ke svému potenciálu. Nedojdou-li tyto potřeby naplnění, zůstane tak určitá část klukovské psychiky nenasycená a může si to kompenzovat v dospělosti nezdravými závislostmi (alkoholismus, workoholismus, pornografie, nestřídmost, atd.). Proto je důležité vyjasnit si, co muži přirozeně umí a jsou v tom dobří, a co naopak neznají, vytěsňují a potlačují. Dále ukázat cesty, jak mohou kluci využívat svých silných stránek ku prospěchu všech a jak mohou identifikovat, akceptovat a rozvíjet i své slabé stránky.

Děti vám pohlídáme ve vedlejší třídě.