Děti ze třídy Koťátek probíraly v MŠ téma: řemesla. Pár řemesel si vyzkoušely, např. krejčí (stříhaly a lepily látku), pekař (pekly perníčky), cukrář (perníčky zdobily) nebo hrnčíř (tvořily z keramiky). Děti také přemýšlely, čím by chtěly být, až budou veliké. Společně si o svých snech povídaly a následně si budoucí povolání nakreslily.

Andrea Hanibalová