„My tři králové jdeme k vám….“ ozývalo se dnes prakticky z každé třídy v MŠ U kohoutka Sedmipírka. Děti v jednotlivých třídách oslavovaly písní nebo básní příchod třech mudrců k novorozenému Ježíškovi. Kašpar, Melichar a Baltazar byli průvodci celého dnešního dne. Vyrobené koruny dostaly děti od učitelek domů.

kolektiv MŠ U Kohoutka Sedmipírka

třída Kuřátek
třída Berušek
třída Koťátek