Ve čtvrtek 10.11. proběhla ve třídě Ježečků ukázka vzdělávání. Rodiče měli možnost nahlédnout, jak vypadá běžný den jejich dětí v MŠ. Byli přítomni již od 8 hodin, kdy probíhá volná hra a mohli pozorovat, jak se jejich dítě projevuje v kolektivu a zapojuje do her. Následovalo každodenní pozdravení a ranní cvičení. Po svačině dále pokračovalo vzdělávání pomocí příběhu a hraním pohybových her k tématu týdne. V 10 hodin před odchodem na zahradu se děti se svými rodiči rozloučily. Tato akce vzbudila u rodičů velký zájem a tímto všem děkujeme za hojnou účast a pozitivní zpětnou vazbu.
paní učitelka Věra Benešová a Monika Stibůrková