V lednu a v únoru probíhaly na třídách předškoláků (Motýlků, Kuřátek a Kačenek) ukázkové hodiny pro rodiče, kteří se mohli seznámit s tím, co mají děti umět k zápisu do 1.třídy ZŠ. Děti rodičům zábavnou formou ukázaly, co už umí, nebo co je potřeba dopilovat.

A. Hanibalová