Dnes se třídy „Kačenek“ a „Kuřátek“ vydaly na procházku do Konopiště ke krmelci odnést zvířátkům jídlo na zimu. Děti nesly např. mrkve, suchý chléb, rohlíky, jablíčka, různé zrní, apod. Dobroty pro zvířátka daly děti do krmelce, ty dobroty které měly navázané z domova na šňůrkách, věšely na větve stromů kolem krmelce a celý prostor tím ozdobily. Přejeme zvířátkům dobrou chuť a další vycházka do Konopiště nás čeká po zimě „s Morenou“.

Rodičům děkujeme za spolupráci při přípravě dobrot pro zvířátka.