V úterý, 12. 12. 2017, jsme u nás ve školce uspořádali vánoční setkání s rodiči. Od 15:00 hod. probíhaly na třídách tvořivé dílničky, během nichž si děti ve spolupráci se svými rodiči vyrobily svícny, věnce či jiné vánoční dekorace. Při tvoření rodiče popíjeli kávu, děti čaj a všichni si pochutnávali na cukroví, které nám donesly šikovné maminky. Po dokončení společné práce jsme se všichni teple oblékli a vyšli ven před školku, kde nás čekal další bod našeho vánočního setkání. Po hromadném přivítání všech zúčastněných jsme za doprovodu písničky z pohádky Tři oříšky pro Popelku rozsvítili vánoční stromeček a děti si ho s rodiči společně ozdobily. Poté následovalo příjemné hudební vystoupení zpěvačky paní Kateřiny Ševidové a jejího doprovodu na klávesy pana Kopeckého, během kterého zazněly jak koledy, tak i písničky z pohádek.  Za všechny přítomné můžu říct, že se akce velice vydařila. Účast byla hojná, děti, paní učitelky a dokonce i rodiče zpívali, tancovali a celková atmosféra byla prostě úžasná. Děkujeme a těšíme se na další setkání.