Vítání občánků
Dne 6. května 2022 se děti ze třídy Žabek a Šťěňátek zúčastnily tradičního vítání občánků. Akce se uskutečnila v obřadní síni Městského úřadu v Benešově. Děti zarecitovaly připravené básničky         a zazpívaly písničku. Dále maminkám předávaly květiny a dárky pro jejich miminka. Myslím,               že vystoupení našich dětí potěšilo všechny malé i velké diváky a přispělo k vytvoření milé a příjemné atmosféry.        
        Tř. učitelky