Dne 11.5. 2018 proběhlo v obřadní síni Městského úřadu vítání občánků města Benešova.

Vítání občánků provázely svým vystoupením děti ze třídy Štěňátek. Za své vystoupení byly řádně odměněni velkým potleskem od všech přítomných.