Dne 28.11.2017 děti ze třídy „Berušek“, „Štěňátek“ a „Kuřátek“ navštívily moc milé paní s Eko programem Čapí hnízdo nazvaným „Vodánka“. Paní lektorky seznámily děti nenásilnou formou s významem vody v přírodě, skupenstvím, různými básničkami, pohybovou hrou, prohlížely a poznávaly různé obrázky, které souvisely s tímto tématem. Lekce zahrnovala i krátké pokusy a kouzla s vodou, např. chytání páry, obarvování vody, míchání barev, druhy vod, atd.. Děti také třídily odpadky z rybníčku kapra Pepy a povídaly si o znečišťování vod a celé Země.

Eko program děti velmi bavil a těšíme se na další jeho část, která je nazvaná „Ohnivec“.