Ve středu 8. 9. vyrazily děti ze třídy Zajíčků a Ježečků ekovláčkem do Konopišťského parku, kde na nás čekali páni lesníci. Ti nám pověděli, jaké stromy v okolí rostou, jak je poznáme a také jaká zvířátka v lese bydlí. Ukázali nám nejedno paroží a vysvětlili, komu patří. Poté jsme pomohli sbírat spadlé žaludy, které se budou moci zasadit a vyrostou z nich nové stromy. Ještě, že jsme jich nasbírali tolik. Za pomoc si na památku každý odnesl zvířátkové pexeso a sladkou odměnu. Nakonec jsme vláčkem jeli nazpět do školky, ale ne rovnou, pan řidič nás vzal vyhlídkovou jízdou po Benešově.

Monika Stibůrková