Ve čtvrtek se děti ze třídy zajíčků a žabek vypravily do Čerčan do kina. Cesta vlakem utekla jako nic a v Čerčanském kině jsme shlédli pásmo pohádek. Při zpáteční cestě jsme se proběhli na místním dětském hřišti a před odjezdem do školky jsme se osvěžili zakoupenou točenou zmrzlinou. Děti vypadaly spokojeně a unaveně.