Na konci září se ve třídě Štěňátka sešli rodiče a děti při podzimním vyrábění Podzimníčků. Společné odpoledne proběhlo v přátelském duchu. Rodiče se svými dětmi vyráběli zajímavé skřítky a další inspirativní výrobky. Na výrobu použili různé přírodniny, které si sebou přinesli. Na závěr setkání si děti společně hrály a rodiče měli čas se blíže seznámit a popovídat si.

Děkujeme všem za účast na akci, Podzimníčky jsme vystavili ve třídě Štěňátek.

Daniela Laštovková, Bc. Lenka Kristiňáková