Vážení rodiče, začátek nového školního roku bude tentokrát v pondělí 4.9.2017.  Přinášíme vám několik důležitých informací k tomuto dni a k adaptaci nejmenších dětí

4. září ve třídách  Kačenky, Motýlci a Slůňata máme jiný režim, než v ostatních třídách.
Rodiče s nejmenšími dětmi, zařazenými do těchto tříd, mohou přicházet do školky během celého dopoledne, tj. od 6.30 – 11.00 hod. První den ve školce bude spíše informační a seznamovací. Děti ve školce buď ještě nezůstávají samy bez rodičů, nebo jen chvíli.
/Pokud jdou maminky již 1. září do zaměstnání, přivedou děti do 8.15 hod.  Z důvodu úspěšné  adaptace dítěte na MŠ je třeba, aby děti odešly z MŠ nejpozději po obědě, proto vás prosíme, pamatujte na to./
V těchto třídách bude probíhat adaptace dětí na mateřskou školu. Proto budou po určitou dobu ve třídě od rána do oběda přítomné obě učitelky. Počítáme , že toto období bude trvat 2- 4 týdny. Prosíme rodiče  dětí v adaptačním režimu, aby těsně spolupracovali s učitelkami ve třídách a pomohli tím svým dětem zvládnout adaptaci co nejlépe.

Od čtvrtka 31.8.2017 si můžete na nástěnce budovy MŠ Dukelská zjistit, do které třídy bylo vaše dítě pro nadcházející školní rok zařazeno. Rozdělení do tříd bude v tento den zveřejněno i v MŠ Longenova.
Případné dotazy a připomínky můžete řešit s ředitelkou MŠ v pondělí  4.9.2017.

Těšíme se na vás i vaše děti a doufáme, že společně vykročíme do nového školního roku tou správnou  nohou.
Taťána Mastná, ředitelka MŠ