Děti ze třídy Zajíčků se staly v letošním školním roce předškoláky a čeká je tak deset lekcí plaveckého kurzu.

  1. 1. absolvovaly svou sedmou lekci a počáteční strach a obavy, které provázely první a druhou hodinu, se rozplynuly, jako vlnky na vodě.
    Za vedení a dozoru dvou šikovných plavčic se děti seznamují s vodou, získávají k ní pozitivní vtah a osvojují si tak základní plavecké dovednosti.
    Lekce jsou vedeny zábavnou a hravou formou a děti během nich využívají hned několik různých pomůcek. Bazén tak během chvilky přetéká míčky, pěnovými žížalkami, panáčky, podložkami, žabičkami, plackami a kroužky.
    Děti svoje plavecké dovednosti trénují jak v malém, tak i ve velkém bazénu a my věříme, že na konci plaveckého kurzu se ze všech Zajíčků stanou šikovné a obratné rybičky a na plavecký kurz budou rádi vzpomínat.

Bc. Andrea Boubalíková