1 / 1Zápis dětí do mateřské školy bude probíhat distančním způsobem ve dnech od 2.5.-16.5.2021.
Rodiče si stáhnou na webových stránkách MŠ  v sekci „Dokumenty“ nebo si pro tiskopisy přijdou do školky ve dnech od 26.4.-27.4.2021

  • 1. Žádost o přijetí, vyplní a nechají potvrdit očkování od dětského lékaře.
  • 2. Evidenční list dítěte, který také nechají potvrdit od dětského lékaře
  • 3. Přiloží kopii rodného listu dítěte / po kontrole bude zkartován  před ukončením přijímacího řízení/
  • 4. Do žádosti o přijetí připíší preferenci budovy, např. Dukelská, Na paloučku, Longenova a další upřesnění, např. sourozenec v MŠ nebo v ZŠ Dukelská.

Při vyplňování Žádosti dbejte na čitelnost písma. Např. správně napsaná a čitelná emailová adresa je velice důležitá pro další komunikaci ze strany školy ohledně probíhajícího přijímacího řízení.
Kompletní dokumentaci pošlou datovou schránkou / 38xk2wa/ nebo poštou. Je vhodné také použít schránku na budově mateřské školy.
Ředitelka MŠ rozhoduje ve správním řízení, které trvá až 30dnů podle daných kritérií, které jsou zveřejněny na webových stránkách MŠ v sekci Dokumenty.  
Žádostem bude přiřazeno číslo. Toto číslo vám sdělí ředitelka školy emailem. Tato čísla budou použita při zveřejnění přijatých dětí koncem měsíce května na webu školy a v informační vitríně u vchodu do hlavní budovy MŠ.
Samotné písemné Rozhodnutí o přijetí dostanou rodiče do vlastních rukou na schůzce, na kterou budou pozváni.

V Benešově, dne: 6.4.2021                         Taťána Mastná, ředitelka MŠ.