Pozor! Termín zápisu 5.,6.5.2020 pro naši MŠ neplatí!

Vážení rodiče a ostatní zákonní zástupci dětí. Zde jsou informace k zápisu do MŠ pro příští školní rok.

Zápis do mateřské školy „U kohoutka Sedmipírka“ Benešov

proběhne ve dnech 2.5.2020 – 16.5.2020, a to do MŠ Dukelská a MŠ Longenova v souladu s pokyny z MŠMT.

Zasílat přihlášky můžete do datové schránky mateřské školy: 38xk2wa nebo emailem opatřeným elektronickým podpisem na: info@mskohoutek.cz

nebo poštou na adresu: MŠ „U kohoutka Sedmipírka“ Benešov, Dukelská 1546, 256 01 Benešov

nebo použijte poštovní schránku na plotě do Dukelské ulice.

Pro případy, které vyžadují osobní jednání, si domluvte schůzku s ředitelkou emailem. Tato osobní jednání proběhnou 12.5.2020 od 8.00 hod. – 12.00 hod.

Přihlášku vyplňte pečlivě, ať obsahuje všechny důležité údaje včetně kontaktních.

Přiložte kopii rodného listu dítěte a kopii očkovacího průkazu.

O přijetí či nepřijetí dítěte k docházce vás bude ředitelka MŠ informovat na přelomu měsíce května a června 2020.

Budeme se těšit na setkání s vámi, až to půjde. Taťána Mastná, ředitelka MŠ.