Žlutý den Na Paloučku
Ve čtvrtek 19. 10. 2023 to Na Paloučku žlutou barvou jen zářilo. Děti i paní učitelky se oblékly do žlutého oblečení a užily si společně celé dopoledne.
Tak například ve třídě Ježečků děti cvičily podle obrázkových karet, prováděly grafomotorické jednotažky ve tvaru podzimních listů, hrály hry s míčem a využily techniku artefiletiky, aby mohly vytvořit nádherné slunce ze žlutých dílků stavebnic.
Ve třídě Žabiček děti řádily na žluté překážkové dráze, navlékaly žluté korálky a skládaly puzzle, aby pěkně procvičily jemnou motoriku. Také stavěly stavby ze žlutých kostek a kreslily žlutou pastelkou.
Ve třídě Myšek, kde jsou mladší děti, se cvičilo s overbally a prováděly se týmové soutěže ve dvojicích.
Děti ze třídy Zajíčků cvičily ve žluté opičí dráze, rozvíjely zrakové vnímání tvorbou panáčků podle obrazové předlohy, zdobily nakreslené hlavy žlutou plastelínou, hrály Kimovu hru se žlutými předměty a skládaly žluté puzzle.
Všechny „žlutý den“ moc bavil a můžeme s jistotou říci, že si naše děti žlutou barvu určitě nespletou! A jaká nás čeká barva příště? No přeci zimní modrá.

Za kolektiv učitelek z Paloučku
Mgr. Jaroslava Laliková