Vážení rodiče,

změny se týkají redukce některých odstavců, které se opakovaly v některých dalších dokumentech školy:

upozorňujeme  vás tímto, že došlo ke změnám ve Školním řádu, a to s účinností k 15. 2. 2023.

4.1. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

5. první odstavec provoz a vnitřní řád školy

5.2. Evaluační systém, hodnocení pedagogů a hodnocení na úrovni školy

5.4. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

5.6. Evidence dítěte

K úpravě došlo v odstavci 5. 8. Úplata za „školné“. Od měsíce března se mění frekvence plateb z dvouměsíčních na platby každý měsíc, vždy k 15. stávajícího měsíce.

K těmto změnám ve Školním řádu došlo v důsledku kontroly České školní inspekce, která v MŠ proběhla ve dnech  6. – 8. 2. 2023. Upravený Školní řád najdete od 15. 2. 2023 na našich webových stránkách v sekci Dokumenty.

Mateřská škola a vzdělávání, které dětem poskytuje, byla inspektorkami ČŠI hodnocena velice dobře.

Do inspekční zprávy budete moci nahlédnout na Portálu ČŠI / inspekční zprávy/ až uplynou zákonné lhůty, přibližně v dubnu 2023.

V Benešově, dne : 13. 2. 2023                               

Taťána Mastná, ředitelka MŠ