Zvýšení částky na „školné“ od nového školního roku.

Vážení rodiče.

Oznamujeme vám , že se po dohodě se zřizovatelem , od příštího školního roku zvedá poplatek za předškolní vzdělávání o 100,- Kč/1dítě, tj. na částku 500,- Kč za dítě mladší 5ti let měsíčně.  

Školné se neplatí za děti, které ve školním roce 2020/21 plní povinné předškolní vzdělávání, tj. děti , které se narodily od 1.9.2014 – 31.8.2015.

V Benešově, dne: 30.6.2020 Taťána Mastná, ředitelka MŠ.